ProRunner MK1

Transportador vertical per flux discontinu de productes.

El Pro-Runner MK1 és un transportador vertical molt compacte (0,7 m2), de configuració totalment modular per a fluxes dicontinus de producte amb cadències baixes - mitges. La cadència en aquets cas la determinen les mides del producte a transportar, el transportador emprat, el desnivell a recorrer i la velocitat de traslació. 

La versió bàsica estandard del ProRunenr MK1, es composa d'una columna d'elevació de 3.000 mm, el carro de traslació i un trasnporatdor de corrons motoritzat de 725 mm de llargada amb unes amplada útil de 440 o 660 mm. Amb aquesta configuració es poden desplaçar uns 450 productes per hora de 600 x 600 mm (L x A), amb un pes de 25 Kg.

Tot i així, aquest és només un punt de partida perquè tots els parametres del disseny són configurables:

  • Transportador de corrons de 1.325 mm per a productes llargs o per transportar varis productes per cicle.
  • Transportador de banda per a productes de poca adherencia.
  • Cadències fins a 650 cph amb la columna estándar i un sol producte per cicle.
  • Cadències superiors transportant 2 o més productes per cicle (si les mides ho permeten)
  • Pesos de fins a 200 Kg per cicle.
  • Transportadors d'entrada o sortida gravitats o impulsats.
  • Múltiples punts d'entrada i sortida de producte.
  • Possible classificació dels productes transportats a varis nivells.
  • Alçada de columna estàndar ampliable fins a 11,4 m. en seccions de 250 mm.
  • Execució disponible en acer inoxidable.

El ProRunner MK1 garanteix un subministrament fiable de productes entre dos o més nivells. Aquest robust transportador vertical amb una excepcional relació qualitat - preu és una excelent alternativa per aplicacions de cadències mitjes - bixes que requereixen la máxima flexibilitat d'operació amb el mínim espai ocupat.