Processos de fabricació

Sistemes per a l'automatització integral dels processos de fabricació des de la recepció de matèries fins al producte acabat.

Fabricació per lots (batch) a partir de receptes de producte predefinides, amb interfase de comunicació des de la base de dades al PLC y SCADA de producció, complint la normativa CFR 21 Part 11 (FDA) en el cas de l'industria farmacèutica.

Control i regulació del procés de traspàs de matèries primeres, barreges i productes per les diferents fases del procés de fabricació, amb integració del control de subprocessos als sistemes DCS.

Sistema de control de qualitat on-line per a cada reactor, i pel procés global, a partir de la monitorització en temps real de les variables de procés predefinides.

Traçabilitat total de matèries primeres, lots de producte, i registre d'activitat del procés de fabricació d'acord al protocol establert per la normativa vigent.