Acondicionament d'infraestructures de producció

Automatització de processos de condicionament d'infraestructures de fabricació segons els protocols de la normativa vigent.

Les instal·lacions de producció a les plantes químico-farmacèutiques estan subjectes a rigoroses normatives per evitar contaminacions creuades entre productes, per l'atmosfera de treball, etc. per això hi han establerts protocols pel condicionament de les zones de treball. AUGI ofereix solucions per la regulació i control d'aquests processos:

Inertizació de la instal·lació: procés d'escombrat de l'oxígen existent dins de la instal·lació mitjançant nitrogen per evitar contaminacions a la producció.

Esterilització dels conductes i reactors: procés per a l'eliminació de gèrmens en tots els circuits d'alimentació del procés mitjançant la introducció de vapor a alta pressió.

Esterilització de Sales Blanques (SB): processos d'esterilització ambiental de les sales blanques a partir d'escombrat atmosfèric amb Peròxid d'Hidrogen.

Filtratge i purificació d'aigua: processos per a generació d'aigua i vapor de qualitat farmacèutica a partir de la purificació d'aigua potable.