Solucions integrals de producció (M.E.S.)

En un mercat amb creixent competitivitat i exigència, el disseny i la implantació de sistemes de control d'execució de la producció (M.E.S.) és clau per tal d’ajustar el màxim l’eficiència i el control en la industria de procés continu

Per cobrir les necessitats de l’industria, AUGI ha dissenyat un conjunt d’eines i aplicacions de software que permeten desenvolupar projectes per el Control Integral del Procés Productiu (CIPP)

El CIPP neix per donar resposta a les necessitats generades per la Intel·ligència Empresarial (BI - Business Intelligence), la renginyeria de processos i la gestió de coneixement. Per desenvolupar un Control Integral del Procés Productiu cal tenir una visió global de l'empresa, entendre les seves necessitats particulars, i així poder dissenyar les eines per cobrir-les.

A partir del CIPP, de plataformes de softwares tipus MES (Manufacturing Execution System), i SCADAS de monitorització de processos i adquisició de dades en temps real, creem un entorn totalment integrat amb l'ERP (Enterprise Resource Planning) de gestió, i que permet el flux d'informació en temps real a través de tots els estaments de la empresa.

L’arquitectura del CIPP aporta una solució vertical, escalable i configurable. El sistema destaca sobretot per la separació de funcions en mòduls específics:

  • Mòdul de producció
  • Mòdul de traçabilitat
  • Mòdul de IoT
  • Mòdul de qualitat
  • Mòdul de logística
  • Mòdul de manteniment