Beneficis sistemes M.E.S.

 • Integració del procés de planta amb l’ERP (OF, matèries primeres, proveïdors, productes, comandes...).
 • Accés a informació en temps real de la producció (integritat de dades).
 • Implementació de tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) (automatització de seguiment de camions, sacs, etc.)
 • Anàlisi d'eficiència general dels equips (OEE)
 • Possibilitat de compartir informació entre tots els components de l’organització.
 • Reducció de temps i de costos de procés a través d‘una eficient utilització i anàlisi d’informació.
 • Traçabilitat, històrics de producció, detecció d’esdeveniments i registre d’activitat.
 • Programa de manteniment preventiu.
 • Control de rutes i camins (gestió automàtica que evita mescles no desitjades).
 • Gestió de transport (identificació de la càrrega, pes, camió, conductor, número de camions, temps d’espera…).
 • Edició de receptes i planificació.
 • Diferents nivells de seguretat a través de la diferenciació d’usuaris i/o creació de perfils