Beneficis sistemes M.E.S.

  • Gestió de les ordres de fabricació, receptes i planificació d'OF.
  • Control de rutes i camins (gestió automàtica que evita produccions no desitjades).
  • Control de l'eficiència general dels equips, màquines i/o processos (OEE).
  • Gestió de consums, semielaborats i produccions del procés en temps real.
  • Monitorització en temps real de les variables de procés: temperatures, nivells, potències, etc.
  • Gestió d'alarmes de qualsevol tipus de senyals.
  • Gestió dels controls de qualitat associats al procés.
  • Gestió d'estocs, entrada/sortida de matèria prima, semielaborats i producte final i transports.
  • Gestió d'accions correctives, manteniment preventiu i prescriptiu.
  • Integració de les dades dels diferents mòduls amb ERP.