Posicionats automàtics

Sistemes de posicionat automàtic de topalls i/o ganivetes, a les mides calculades.

Per el sistema de posicionat automàtic de ganivetes hi ha varies opcions:

Un únic servomotor amb una pinça que agafa cada ganiveta individualment i la posiciona a la mida programada. Aquest sistema ofereix molta precisió però per contra a l'hora de fer un posicionat complert per a 20 ganivetes pot tardar fins a 1,5 minuts.

L'altre opció és un servomotor per cada ganiveta, això permet moure-les totes al mateix temps. Aquest sistema ofereix la mateixa precisió i gran velocitat ja que per fer un posicionat complert de 20 ganivetes pot tardar entre 2 i 3 segons.