Sincronismes digitals (accionaments Gearless)

Sistema per la unió virtual entre diferents eixos de màquina.

Aquesta solució substitueix les antigues transmissions mecàniques entre eixos. A l'eix principal es munta un encoder, mentre que en els eixos esclaus es munten servomotors controlats per un sistema de Motion.  

D'aquesta manera, s'estableix una relació electrònica entre el els eixos de forma virtual i flexible, que permet canviar la relació entre ells, fins i tot amb la màquina en funcionament.

L'eliminació de les transmissions mecàniques ofereix molts avantatges :

  • Evita les imprecisions en la impressió per el joc entre peces originades pel seu desgast.
  • Minimitza els temps d'aturada per canvi del format d'impressió.
  • Permet augmentar la velocitat de màquina amb total precisió i màxima qualitat d'impressió.