Aplicacions amb PLCs per automatització

Solucions escalables i modulars per solventar qualsevol necessitat de control i regulació de seqüències de funcionament de forma automàtica.

Des de l’aparició en el mercat industrial dels primers autòmats programables (PLC), AUGI els ha anat utilitzant en els seus projectes d’automatització on es requereix una gestió del procés amb un alt grau de fiabilitat.

L’eficàcia del PLC permet incorporar-lo en un ampli ventall d’aplicacions, obtenint resultats òptims de funcionament, des de petits armaris per l'execució automàtica de maniobres senzilles, fins grans xarxes d’autòmats per controlar i gestionar de forma totalment automàtica complexes processos de fabricació.

El PLC permet dissenyar programes adaptats a les necessitats específiques de cada procés, aportant-hi les característiques inherents del propi equip:

  • Velocitat
  • Fiabilitat
  • Fermesa
  • Baix manteniment
  • Modularitat
  • Facilitat d’ampliació i modificació dels programes
  • Integració de comunicacions

L’amplia experiència adquirida per AUGI en aplicacions de control de processos de tot tipus mitjançant autòmats programables, els permetrà incorporar-los al seus processos amb total garantia d’èxit.