Serra/ganiveta volant

Sistema d'accionament i control de serres volants per aplicacions de tall, troquelat, i/o premsat sobre un material en moviment continu.

El material a tractar es mou a velocitat continua, i l'utillatge es munta damunt d'un carro accionat. Cada vegada que és necessari treballar sobre el material, el carro sincronitza la seva velocitat de translació amb la del material, i realitzar la tasca amb precisió.

D'aquesta forma, la velocitat relativa entre eina i material es 0.

Un cop acabada la operació, el carro retorna, i es prepara per un nou tall.