Aplicacions informàtiques

Aplicacions d'integració dels sistemes informàtics de gestió i control de producció, optimitzant el potencial d'anàlisi i direcció empresarial.

Control de Producció i Manteniment preventiu

Disposem d'eines per comunicar i obtenir les dades clau dels elements que intervenen en el procés productiu per tal de determinar percentatges de rendiment, hores d'us de maquinaria, temps i motius d'aturades, ... 

Control de Presència

Enllaçat amb el mòdul anterior o de manera independent, disposem d'un sistema de control de presencia i control de costos per projecte, que ens permet assignar i controlar els recursos humans utilitzats per projecte o tasca de producció, la desviació respecte el pressupost inicial,...

Gestió d'estocs

Control dels estocs fins a nivell de màquina, obtenint les dades de quantitat consumida i produïda directament de la màquina o des dels terminals tàctil dels operaris. Al accedir directament a la maquina permet tenir comptadors de producció i consum a temps real i amb total precisió.

Integració amb ERP (Enterprise Resource Planning) existent

Dissenyem interfases a mida que permeten comunicar l'ERP de gestió corporativa i el control de producció, així com el disseny de mòduls específics amb programació pròpia que complementen i milloren l'ERP existent a l'empresa.

Manteniment i instal·lació de Hardware i Software

El nostre departament d'informàtica també ofereix , en cas que fos necessària la compra i/o configuració de nous Servidors o ja existents, actualització de sistemes operatius, muntatge o adaptació de Dominis i xarxes de comunicació, ampliació o modernització del parc de PC i/o impressores...