Processat i manipulat de paper, plàstic i cartró

Disseny de solucions per l'automatització d'aplicacions de processat i manipulat del paper, plàstic i cartró.

Les solucions que es detallen en els subapartats a continuació, estan pensades tan per ser implementades de forma individual (com a complement, substitució o millora d'equips existents), com per integrar-les de forma conjunta per desenvolupar solucions de control global d'una línia de processat i/o manipulat.

Aquestes actuacions comprenen desbobinatges, guiatge de banda, controls de tesnió de banda i altres processos que ajuden en la manipulació de paper, plàstic i cartró. Consulta cada un dels diferents apartats per tenir-ne més informació.