Guiatge de banda

Solucions per guiatge-centratge de banda.

Implantació de solucions per qualsevol tipus de guiatge de banda.

Format compacte. La mateixa unitat conté la detecció i el guiatge. Vàlida per casos de materials molt estrets.

Bastidor pivotant. Dos corrons muntats al damunt de un bastidor quadrat pivotant. La detecció s'ha d'efectuar fora del bastidor. Aquesta és l'opció més eficaç, però també la que més espai ocupa.

Corró basculant. Un sol corró muntat sobre unes guies, que el desplacen i inclinen lateralment. Una solució compacte, però amb poca capacitat de guiatge

Desplaçament desbobinador - rebobinador. Tota la bancada del desbobinador o el bobinador esta muntada sobre unes guies. L'actuador del guiador, desplaça tota la bancada lateralment, per efectuar el guiatge. En el cas del desbobinador, el sensor es munta a la bancada de la màquina, i en el cas del rebobinador es munta en la bancada del mateix rebobinador.