Túnels d'assecatge

Automatització dels processos d’assecat, curat o polimeritzat per a línees d'aplicació de producte.

Regulació i control de túnels d'assecatge i/o curat, en línies de manipulat de materials equipades amb capçals aplicadors de producte. Inclou soluciones d'assecatge amb resistència elèctrica, intercanviador d'oli tèrmic, cremadors de gas, infrarojos, o per ultraviolats.

  • 392434
  • 392435
  • 392436
  • 392437
  • 392438
  • 392439
  • 392440
  • 392441