Plantes de tractament d'aigua

Sistemes de control i supervisió de processos en plantes de tractament, depuració, potabilització i/o generació.

Augi dissenya i instal·la sistemes de supervisió i control automàtic per diversos tipus de plantes de tractament i transformació d'aigua. Els sistemes de control geogràficament dispersos poden articular-se vertebrant un sistema de telecontrol i gestió a distància:

  • Plantes potabilitzadores.
  • Plantes depuradores i de tractament de residus.
  • Plantes de processat i generació

En funció de cada procés, s'incorporen sistemes de mesura i control per als processos més comuns

  • Dosificació de productes i additius.
  • Mesura de pH, potencial redox, clor, oxigen, conductivitat, terbolesa, etc.
  • Controls de nivell.
  • Regulació de cabal, pressió, pH, clor residual, oxigenació, etc.
  • Bombejos.
  • Gestió de tarifes elèctriques.
  • Sistemes de supervisió i registre.