Ganivetes rotatives

Sistemes de control i accionament de ganivetes rotatives per aplicacions de tall transversal de mida variable a altes velocitats.

Aquesta aplicació s'utilitza habitualment per tallar transversalment làmines de forma contínua amb altes velocitats de treball, partint d'una bobina mare.

El material a tallar, es desplaça a velocitat constant preseleccionada, essent la ganiveta rotativa la que oscil·larà la seva velocitat per sincronitzar-se i realitzar el tall a la mida especificada.

En el moment del tall la seva velocitat de la ganiveta és la mateixa que la del material, mentre que fora del moment de tall la velocitat de la ganiveta es modifica per tal de mantenir sempre la mida desitjada, podent aconseguir-se velocitats de tall de fins a 700 talls per minut segons l'aplicació.

Amb la implementació de sensors de registre o marca impresa, el tall es pot realitzar de forma sincronitzada amb la impressió.