Rebobinatge

Control i regulació de rebobinadors per paper, films o bandes, sobre bobina o carret, amb canvi automàtic o manual.

Solucions per control i regulació de la tensió en aplicacions per rebobinat tangencial, axial, o per corrons portadors; y adaptables a aplicacions amb motor directe o motor-reductor.

En aplicacions amb rebobinat tipus axial o tangencial admet canvi de bobina automàtic sense baixar la velocitat. La regulació de la tensió de bobinat per càlcul de diàmetre, cèl·lules de càrrega o ballarí; amb regulació de tensió i taper (tensió decreixent) independent.