Sistemes de dosificació automatitzada

Sistemes automàtics per la dosificació de matèries primeres segons fórmula.

  • Dosificació de matèries primeres amb precisió.
  • Control de cues de pesada i autocalibració de mecanismes dosificadors.
  • Gestió remota de bàscules (calibratge, taratge, verificació, parametrització).
  • Base de dades de fórmules i receptes amb mecanismes de validació i verificació.
  • Sistema d'alarmes i avisos de procés (toleràncies, matèria esgotada, sitja buida, embussos, etc).
  • Seguiment i traçabilitat d'ordres de producció, mescles, lots i matèries primeres.
  • Regularització d'estocs.
  • Dosificació de líquids, additius, microingredients, medicats, etc.
  • Dosificació manual amb verificació.
  • Informes de consums, producció, estoc de matèries i productes.