Control i accionament d'impressores

Solucions per impressores de 1 a 12 colors, amb transmissió i registre mecànics (cachepit), o bé motors independents (gearless).

Sincronismes digitals (accionaments Gearless)

Sistema per la unió virtual entre diferents eixos de màquina.

Aquesta solució substitueix les antigues transmissions mecàniques entre eixos. A l'eix principal es munta un encoder, mentre que en els eixos esclaus es munten servomotors controlats per un sistema de Motion.  

D'aquesta manera, s'estableix una relació electrònica entre el els eixos de forma virtual i flexible, que permet canviar la relació entre ells, fins i tot amb la màquina en funcionament.

L'eliminació de les transmissions mecàniques ofereix molts avantatges :

  • Evita les imprecisions en la impressió per el joc entre peces originades pel seu desgast.
  • Minimitza els temps d'aturada per canvi del format d'impressió.
  • Permet augmentar la velocitat de màquina amb total precisió i màxima qualitat d'impressió.

Accionaments multieix

Accionament de varis eixos, sincronitzats entre ells en posició i velocitat amb l'eix principal de màquina.

Aquest sistema parteix d'un eix principal virtual, per sincronitzar la resta d'eixos de la màquina amb posició i velocitat. Això permet fer controls de registre de molt alta precisió sense tenir engranatges mecànics, i modificar la relació entre ells amb la màquina en funcionament.

Control de registre

Permet fer una actuació sobre un material, partint com a referència d'una marca impresa en el propi material.

Amb el control de registre, es detecta la posició real de la marca de referència del material, i amb aquesta lectura s'efectua una correcció del sistema, per mantenir la posició respecte la original. Amb aquesta tecnologia es pot:

  • Imprimir varis colors mantenint la posició entre ells.
  • Reimprimir sobre una impressió ja efectuada, sigui per la mateixa cara, o per la oposada.
  • Aplicar un producte (cola, adhesius, fondos, etc) en un punt concret del material.
  • Tallar el material, seguint la mida impresa.
  • Encolar diferents fulls, mantenint els inicis de full.
  • I en moltes altres aplicacions, on sigui necessari sincronitzar una acció repetitiva en un punt concret del material.