Projectes de referència

AUGI ha adquirit una àmplia experiència durant els més de 20 anys donant solucions pel control de processos al sector alimentari; amb el que s'ha assolit un equip tècnic altament qualificat, la satisfacció plena dels nostres clients, i el premi de la seva fidelitat.

Grup mexicà Proteína Animal (PROAN)

AUGI té una forta relació de col·laboració amb el Grup Proan automatitzant les seves plantes. Dins del grup, es troba la fàbrica més gran i de més producció de tota Amèrica llatina. Per el seu control calia buscar a un col•laborador com AUGI que fos capaç de poder fer la instal·lació, automatitzar-la i fer desenvolupar un sistema fiable i robust per el Control Integral del Procés Productiu. 

La fàbrica produeix entre 3.500 i 4.000 Tn/dia de producte acabat, per tant el nivell de control, de precisió i de fiabilitat ha de ser màxim, qualsevol desviació, aturada o incidència suposa quantioses pèrdues per l'empresa.

La sistema CIPP controla des de la gestió de les matèries primeres i la seva logística, passant pel control integral dels processos de fabricació, i fins a la gestió i logística de producte acabat. No hi ha cap punt a l'atzar, el que permet mantenir una traçabilitat informatitzada de tot el procés de planta a temps real.

Posteriorment, el projecte es va ampliar per incloure l'automatització de la descàrrega i gestió remota dels estocs de matèries primeres al ferroport i fins la seva entrada al estoc de planta. El ferroport té una capacitat de descarrega de 60 vagons de cereals al dia.  
Tot esta lligat al sistema propi de gestió i administració de l’empresa (ERP). Així s’aconsegueix estendre els avantatges del actual SAP implantat, a tot el procés de la planta.

 

Altres fàbriques on s'han realitzat amb éxit projectes C.I.P.P. (Control Integral del Procés Productiu):

- Agropienso (Espanya) 

- Dos Pinos (Costa Rica)

- MELO (Panamà)

- NUTREX (Espanya)