Controls de tensió de banda

Aplicacions de control de tensió del material, per obtenir un correcte desplegament en tota l'amplada de la banda.

Implantem sistemes de control de tensió dins la màquina, motoritzats i realimentats per cèl·lula de càrrega llegint directament la tensió sobre un corró de pas de material. Aquest sistema permet gran precisió en el control de la tensió dins el procés de manipulat.