Desbobinatge

Desbobinat de materials enrotllats en bobines o carrets, en condicions controlades.

Per tal de mantenir la tensió del material desenrotllat, es necessita un element que ens actuï com a fre de la bobina. Disposem de una amplia gamma de possibilitats segons l'aplicació:

Pols magnètica. Format de per varis discs espaiats, i entre ells pols magnètica que mitjançant una bobina es magnetitza provocant la frenada. La principal avantatge d'aquest tipus de fre, és la gran linealitat de que disposa. Per contra, només és apte per desbobinadors de petit tamany, i per materials plàstics o similars.

Pneumàtics. Estan compostos per un disc solidari amb l'eix, i varies mordaces amb cilindre pneumàtic. Mitjançant una vàlvula proporcional, es dona pressió que ens tanca la pinça, i frena el disc. Amb aquest sistema obtenim parells de frenat molt mes elevats, a canvi de renunciar a una bona linealitat. Normalment es utilitzat en aplicacions de paper, cartró ó materials gruixuts.  

Motoritzats. Amb aquesta opció, el parell de frenat el fem amb un motor, treballant com a generador. D'aquesta manera, es combina les anteriors avantatges; molt bona linealitat, i grans possibilitats de potencia de frenat. A mes, s'afegeixen altres avantatges com son l'eliminació de temperatura i desgasts dels frens.

Motoritzats regeneratius. Es poden ampliar les avantatges del fre motoritzat, combinant-lo amb equips regeneratius. Això permet recuperar l'energia de frenat, i consumir-la en la resta de maquina, amb l'estalvi que això suposa. Independentment del tipus de fre escollit, es calcula diàmetre i gramatge del material, per poder anticipar senyals de aturada per diàmetre o metres. Aquestes senyals es poden utilitzar per aturar maquina, o be per al canvi automàtic.