Reforma i rehabilitació de fàbriques

Reformes i automatització integral de plantes de producció.

Millores i adequació d'instal·lacions, control i automatització de fabriques existents. Duem a terme projectes a nivell nacional i internacional. 

Si no pot extreure tot el rendiment desitjat a les seves instal·lacions, ens encarreguem de rehabilitar-les, adaptar-les i optimitzar-les als nous requeriments tècnics, legislatius i de gestió.

Es substitueixen els sistemes de control i dosificació obsolets per sistema SCADA de control i adquisició de dades; i la reforma de la instal·lació i quadres elèctrics de la fàbrica.

Aconseguim d'aquesta manera millorar la qualitat del producte fabricat, el rendiment de la planta per optimització de processos, eliminació d'operacions innecessàries (o repetides), reduint el risc d'error humà, i estalvis de temps i costos de fabricació a través d'una eficient utilització i anàlisi d'informació.