Sistemes d'inspecció

Sistemes d'inspecció del producte on-line i off-line.

Sistemes d'inspecció integrats en el conjunt dels equips de control que permeten validar el producte fabricat. S'utilitzen els sensors adients per cada aplicació, des de simples fotocèl·lules a complexes aplicació de visió artificial.

Integrem la inspecció en el seu sistema de control automàtic de procés, afegint els equips de detecció en la infraestructura de control (PLC i busos de camp) i modificant el programa existent per adaptar les decisions operatives en funció de la nova informació adquirida.