Control de descàrrega de matèries primeres

Sistemes automatitzats per a la recepció, coordinació i gestió de les matèries primeres.

  • Identificació de vehicles (BCR, RFID, SVA) en entrada, zones de descàrrega i sortida.
  • Pesatge i taratge de vehicles.
  • Presa de mostres de càrrega.
  • Transport automatitzat fins a sitja de destí sense errors en funció de la matèria primera i el lot.
  • Control de lots i traçabilitat fins a proveïdor.
  • Registre i control de vehicles, trajectes, situació i temps de trànsit.
  • Històric de registres en base de dades.