Serveis

Automatització integral de maquinària i processos elaborant totes les fases del projecte, lliurant solucions "claus en mà".

Les etapes necessàries per a la seva consecució són:

  • Plantejament inicial i proposta de solucions
  • Anàlisi de viabilitat i revisió del projecte
  • Elaboració d’esquemes elèctrics i programació
  • Desenvolupament de programes i aplicacions de supervisió
  • Muntatge de quadres elèctrics, instal·lació i comprovacions
  • Posada en funcionament i optimització del sistema
  • Formació del personal del client
  • Manteniment i assistència post venda

El desenvolupament del projecte es realitza segons la normativa vigent i les especificacions pròpies de cada client.