Maquinària de Converting

Automatització de maquinària per a processos de manipulat i transformació de materials flexibles.

AUGI ofereix diferents propostes en l'automatització de maquinària de manipulació i transformació per al seu procés. Aquestes van des de la modernització de màquines existents per augmentar la producció i/o millorar la qualitat del procés; fins al disseny i lliurament claus en mà de màquines noves d' acord als requeriments del client. Entre d'altres oferim solucions per:

  • Transfers
  • Estacions de processat amb taules distribuïdores
  • Desbobinadors i rebobinadors automàtics i manuals  
  • Talladores i troqueladores
  • Repassadores
  • Laminadores
  • Impressores de buit gravat i flexo, etc.