Productes / Aplicacions

AUGI es caracteritza per la seva diversificació i la capacitat d’adaptar-se a qualsevol sector, destacant:

Processat i manipulat de paper, plàstic i cartó:

Disseny de solucions per l'automatització d'aplicacions de processat i manipulat del paper, plàstic i cartró

Fabricació de Pinsos i Farines - Processat de matèries primeres:

Sistemes de control integral per plantes de fabricació de productes elaborats a partir de matèries primeres i processos de fabricació.

Altres sectors d’actuació:

  • Alimentació humana.
  • Tèxtil.
  • Suro.
  • Packaging.
  • Químic.
  • Farmacèutic.
  • Health care.
  • Distribució i tractament d'aigua.
  • Construcció de maquinaria.

 

Consulta'ns i demana'ns informació sense cap mena de compromís.