Subministrament d'equips i sistemes

Assessorament tècnic i subministrament d'equips per l'automatització industrial.

Oferim una amplia gama d'equips i sistemes de les primeres marques del mercat per solventar les seves necessitats d'automatització. La nostra oficina tècnica els assessorarà amb la millor opció per a cada aplicació:  

 • Convertidors de freqüència
 • Variadors de velocitat de corrent continua
 • Arrencadors estàtics
 • Autòmats i accessoris
 • Aparellatge de maniobra i protecció
 • Terminals d’operador
 • Sensors i transductors
 • Convertidors de senyal

AUGI ha desenvolupat cartes electròniques de disseny propi per a aportar solucions de control dedicades a la gestió de processos particulars:

 • Guiadors de banda
 • Controls de tensió
 • Cartes de relès per autòmats
 • Comparadors de tensió, etc ...

Amb cadascun dels equips subministrats li oferim el suport tècnic i l’assistència que precisi per a la seva utilització, així com tota la gamma de recanvis necessaris per a garantir el restabliment de l’activitat davant una averia.