Maquinària especial i prototips

Disseny d'accionaments i controls per a maquinària a mida i prototips.

Una de les especialitats del departament tècnic d'AUGI es el disseny d'accionaments per a prototips de maquinària que posteriorment es fabricarà en sèrie; o bé maquinària especifica per realitzar tasques o processos concrets que per la seva particularitat no es troben de sèrie al mercat.

Una altre vessant és partir de la maquinària existent d'un client, o bé maquinària de sèrie nova, i adaptar-la a processos de fabricació determinats per els quals la màquina no esta preparada.

Al llarg dels quasi 30 anys de trajectòria d'AUGI s'han establert importants vincles de col·laboració amb diverses enginyeries i tallers mecànics especialitzats en els sectors en els que treballem, cosa que ens permet oferir als clients serveis claus en mà per projectes de prototips i adaptació de maquinària; des de el seu disseny, fins a l'execució i posada en funcionament, així com el manteniment posterior.