Política de qualitat

Automatismes Girona (AUGI) és una empresa fundada el 1983 donant un servei multidisciplinari i multisectorial amb l’objectiu de millorar els processos productius dels nostres clients. Gràcies a l’estructura d’empresa formada per professionals de qualitat, amb una formació continuada, ofereix solucions a les empreses per cobrir i resoldre les necessitats que puguin tenir. Com a conseqüència, disposem de diferents certificats que els clients afirmen com a una aposta segura per als nostres clients.


Automatismes Girona (AUGI),  desenvolupa l’activitat de:

“DISSENY, PROGRAMACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE CONTROLS INDUSTRIALS”

Automatismes Girona (AUGI)  dissenya i modifica el disseny d’alguns dels seus productes ja que es tracta del disseny, programació i instal·lació de controls industrials. Dit això, no s’exclou cap punt de la norma de referència UNE-EN ISO 9001:2015.

 

Per la qual cosa la Direcció General estableix les següents directrius:

  • Complir els requisits legals i reglamentaris que ens apliquin, així com de client, en tots els àmbits empresarials.
  • Mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat, que garanteixi la Qualitat dels nostres cursos, d’acord amb les normes ISO 9001:2015
  • Millorar contínuament l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, mitjançant l’exercici d’aquesta Política i Objectius de la Qualitat i els resultats de les Auditories, Accions Correctives, Accions Preventives i la Revisió per la Direcció.
  • Involucrar activament al personal, mitjançant programes de formació, motivació i participació, garantint una correcta capacitació pel bon desenvolupament de les tasques i responsabilitats relacionades a cada lloc de treball.
  • Mantenir una estructura d’empresa flexible, amb bona comunicació interna, entre els diferents nivells jeràrquics, i externa, que sigui capaç d’adaptar-se als canvis de les necessitats dels clients, del mercat i de la normativa que aplica.
  • Comunicar internament i externa el contingut d’aquest document de Política de Qualitat i revisar periòdicament l’adequació de la mateixa a la realitat del moment i que sigui marc de referència per establir i revisar els objectius de Qualitat.

 

La direcció d´ Automatismes Girona (AUGI)

06 de juliol de 2023

 

 

Miquel Bech Casals