Modernització de maquinària

Disseny i execució de projectes per a la millora de la productivitat de màquines i processos de fabricació existents.

El departament tècnic d'AUGI realitza estudis a mida per millorar i modernitzar maquinària, línies de producció, i instal·lacions de procés. L'estudi inclou un anàlisi complert del procés de fabricació del client per tal d'aportar solucions que treguin el major rendiment possible a la instal-lació amb la mínima inversió, obtenint així la millor rendibilitat i els retorns d'inversió més ajustats.

Un cop determinada la solució més adient per cada cas, es passa a la fase d'execució del projecte. En el cas dels projectes claus en mà, realitzem tan les modificacions elèctriques com les mecàniques. Aquestes darreres amb la col·laboració d'un grup d'empreses partner que estan especialitzades en els diferents àmbits d'actuació sectorial d'AUGI.

D'aquesta manera oferim solucions integrals al client, encarregant-nos de totes les fases del projecte, la gestió i coordinació de les agendes d'actuació previstes, minimitzant les aturades de producció i agilitzant al màxim el procés de millora.