Xarxes de comunicació i busos de camp

Disseny i instal·lació de xarxes de comunicació i busos de camp per la transmissió de dades entre tots els nivells de l'empresa.

Les xarxes de comunicació i els busos de camp són la millor via per al traspàs de dades entre dispositius, aportant un flux automàtic, i l'intercanvi en temps real, de tota l'informació referent al procés de fabricació i la gestió entre els diferents nivells de l'empresa.

Les xarxes de comunicació entre autòmats i altres equips, amb els ordinadors de control i supervisió incorporats a la intranet o a la xarxa corporativa de l'empresa, són elements indispensables per a l’adquisició de les dades clau del procés de fabricació, que permeten un posterior anàlisi i tractament estadístic.

Les xarxes amb busos de camp per a la incorporació d’entrades i sortides remotes o distribuïdes, equips d’accionament, i adquisició de dades, complementen els sistemes controlats amb PLC, formant un conjunt de gestió automàtica del procés eficaç i d’altes prestacions.