TRUPAL, SA (GRUPO GLORIA) - Planta Huachipa

25/11/2013

Reforma integral màquina de paper.

La papelera andina TRUPAL SA, dedicada a la fabricació de paper i cartró ondulat, confia amb BASALAN i AUGI per dur a terme conjuntament la reforma més important a la seva principal maquina de paper des que es van inciar operacions de la planta.

Els objectius marcats del projecte eren els d'augmentar la velocitat de producció i el diametre de les bobines produides, tot millorant l'eficiencia global de la màquina i la qualitat del producte fabricat.

Per assolir els reptes proposats calia reformar tota la línea a fons incloent:

- Noves bobinadora pope, calandra i rebobinadora

- Modificació de les llises

- Nova caixa d'entrada i taula 

- Noves premses

- Allargar el procés de secat

- Afegir speed-sizer (pre-estucat)

Aprofitant les importants reformes mecàniques es substitueix tot l'accionament de corrent continua i engranatges mecànics, i s'equipa la linea sencera amb motors independents d'alterna sicronitzats digitalment i equips de control amb frè regeneratiu d'ultima generació. Addicionalment, es substitueixen totes les senyals analògiques possibles per digitals, i s'instal·len interfases HMI repartits per la màquina.

Tots els equips de l'accionament i del sistema de control son Allen Bradley.