TORRAS PAPEL

10/05/2012

Millores a la calandra Nº8.

El grup Torras Papel torna a confiar en AUGI per un projecte de modernización del seu parc de maquinaria. En aquesta ocasió per dur a terme el desmuntatge, trasllat, modificació i posada en funcionamente altre vegada de l'existent Calandra Nº 8, desde a la planta de Motril (Granada) a la de Sarrià de Ter (Girona).

Aprofitant la avinantesa de la intervenció a la calandra, es duen a terme les modificacions mecàniques, elèctriques i de control necesaries per permetre la fabricació el paper Glasine.