ROSAL - AVIGRUPO - Instal·lació

31/07/2013

Inicien les feines d'instal·lació elèctrica de la nova planta.

AVIGRUPO és empresa integradora dedicada a la producció i comercialització de carn de pollastre i porc gestionant el cicle productiu complert, incloent la fabricació del pinso. El fort creixement experimentat els darrers ha requerit la construcció de quarta planta del grup per a la fabricació de pinsos destinats a l'autoconsum.

ROSAL, l'empresa escollida per a la construcció de nova planta de pinsos del grup, ha tornat a confiar amb AUGI per dur a terme la instal·lació elèctrica i l'automatització integral del projecte amb la plataforma CIPP.

La nova planta localitzada a Tepojaco de Hidalgo té una capacitat de producció de 90 - 100 Tn/hr, i es composa d'una única línia de dosificació amb 4 bàscules (1 de macros, 1 de minerals i 2 de correctors), dos molins, una barrejadora i dues línies de granulació. 

Aquesta setmana han començat les feines d'instal·lació elèctrica de la nova planta . La nova plant està previst que entre en funcionament al Febrer de 2014.