POLYTYPE CONVERTING - Linea de lacat i laminat

26/06/2013

Accionament complert d'una línea de lacat i laminat.

POLYTYPE Converting, el conegut constructor de maquinaria suis, confía a AUGI el disseny, contrucció i posada en funcionament de l'accionament d'una linea automática per lacar i laminar tot tipus de materials flexibles. El client de destí és una coneguda firma italiana dedicada a la producció d'embalatge flexible per productes farmaceutics i de health care.

L'accionament i el control es construeix integrament amb hardware de Siemens, emprant un PLC S7-319-3 amb periferia descentralitzada, i variadors de frequencia SINAMICS.

Donat l'espai limitat al lloc de destí, en aquest projecte no s'utilitzen armaris elèctrics convencionals, sino que els equips de potència i control s'instal·len en una estructura idèntica a un contenidor de logística de 20 peus, però en aquest cas, les parets estan construides amb panell sandwich aillant, i l'interior esta climatiztat. AI interior un terra terra tècnic permet habilitar l'entrades de cables per sota dels equips, i s'utilitzen les parets per fixar plaues de mutatge amb els equips de potencia i control.

El resultat final és que el clinet s'estalvia l'obra civil de cosntruir una sala de potencia dedicada, i alhora hores d'instal·lació elèctrica a la planta.