MANUFACTURERA DE PAPEL BIDASOA, SA DE CV

25/06/2012

Modernització máquina de paper

Una vegada més BASALAN confia en AUGI per dur a terme un projecte conjunt per modernitzar la màquina de paper de la empresa Manufacturarera de Papel Bidasoa, SA de CV a la seva planta prop de Teotihuacan, al Estat de Mèxic. El projecte ha inclòs:

  • El desmuntatge de tot l'embarrat mecànic tradicional existent, accionat per un motor de corrent continua.
  • Les modificacions mecàniques necessaries per instal·lar un accionament d'eixos directes, amb motors independents de corrent alterna, controlats i sincronitzats amb PLC i variadors de freqüència.
  • La construcció, subministrament i instal·lació dels armaris de potencia i control corresponents.
  • Programació i regulació dels equips i posada en producció de la máquina reformada.

BASALAN ha realitzat tots els treballs de tipus mecànic, i AUGI els de tipus elèctric i de software.