LINEA PALETITZAT CROSSRUNNER

16/12/2013

Sistema de paletitzat centralitzat CrossRunner per optimitzar l'espai i les funcionalitats.

Important multinacional alemanya del sector farmacèutic confia a AUGI el disseny i l'integració claus en mà d'una l'instal·lació totalment automàtica de transport, paletitzat i enfaixat en línia de mitja - alta capacitat, per la planta del grup a la provincia de Barcelona. 

El principal repte del projecte era aconseguir un sistema que funciones sense supervisió, capaç d'apilar a gran velocitat (> 2.000 cph / linea) productes de petites dimensions (< 100x100x100 mm.) amb un pes ínfim (> 150 < 350 gr), tot i mantenint un espaiat flexible entre caixes al mosaic (ajustable digitalment), amb una tolerància màxima d'apilat a les cares exteriors del palet de 3 mm, i apilats de fins a 2 m. d'alçada.

El projecte incloia l'elevació del producte a la sortida de les encaixadores, el transport aèri fins a la zona de paletitzat en el magatzem, l'apilat dels productes en alçada (a 4,5 m del terra) i el seu posterior enfaixat. A tals efectes s'utilitzen dos paletitzadors HighRunner MK7, assistits per dos elevadors de palets ProRunner MK9 i una enfaixadora d'anell en línia Saturn S2.

L'instal·lació de paletitzat esta disposada en formació CrossRunner on els paletitzadors, posats en bateria, treballen perpendicularment per sobre d'un tram recte de transportadors de palets que uneix el dispensador de palets vuits i l'enfaixadora de palets acabats. Els elevadors de palets permeten el fluxe vertical de palets entre els paletitzadors i els transportadors. 

Els transportadors de palets CrossRunner están sincronitztas amb tots els equips de la línea per fer les funcions de: alimentació de palets buits, magatzem dinámic de palets en transit (buits i plens), i via d'evacuació de palets plens cap a l'enfaixadora i la zona d'acumulació.

Addicionalment, s'estableixen comunicacions entre les encaixadores i el sistema de paletitzat perque els canvis de format fets a les encaixadores es transmetin automaticament i sense espera a la resta d'equips, poguent també modificar el nombre de capes per pallet, etc... 

La gestió de tota la instal·lació está governada amb equips d'Allen Bradley i xarxes de comunicació Ethernet IP i Devicenet.