CONVEQ - Nova Synchro Slit per a paper

16/02/2012

Accionament complert per la nova CONVEQ Synchro Slit per a paper de baix gramatge.

CONVEQ confia a AUGI l'accionament de la nova versió per a paper de baix gramatge, de la ja popular talladora-resmadora Synchro Slit, el model estrella de la firma. 

La Synchro Slit en aquest cas ha estat construida per a un client del mercat alemany, que l'ha adquirida amb tots els equipaments opcionals i el màxim grau d'automatització, obtenint així la máxima flexibilitat i rapidesa en els canvis de format, o poder portar la línea amb un sol operari.

Per a poder tallar paper de baix gramatge s'han adaptat els corróns de tall synchro, i s'han instal·lat dos desbobinadors adicionals als 2 habituals de la versió de cartrónet. 

En aquesta versió la línea pot treballar amb un garmatge global de fins a 800 gr/m2. La línea permet varis modus de traball amb combinacions dels 4 desbobinadors treballant simulataneament amb papers de gramatges entre 40 i 150 gr/m2 i velocitats de fins a 250 m/min.