CONVEQ - Health Care

25/02/2013

Accionament de dues bobinadores-talladores CONVEQ Compak Slit 1050.

Disseny, construcció i posada en funcionament de l'accionament de dues CONVEQ Compak Slit 1050 identiques per a tall longitudinal de bobines mare i rebobinat en bobines estretes.

Les maquines s'instal·len a la planta d'un important client de la industra auxiliar farmacèutica (Health Care), i estan destinades a la fabricació d'apòsits autoadhesius. Ambdues treballen a una velocitat lineal de 300 m/min amb una amplada de bobina de metre.

La primera unitat s'ha entregat ara i la segona séntregarà a finals d'any.